Библиографија

 

 • „Dictionary of computer and Internet terms“, Douglas A. Downing, Michael A. Covington, Melody M. Covington (Barron’s Business Dictionaries, 2017)
 • „Digital marketing excellence: planning and optimizing your online marketing“, Dave Chaffey and Paul R. Smith (Routledge, 2017)
 • „Introduction to Digital Communications“, Ali Grami (Else-vier, 2016)
 • „An Introduction to Internet Governance“, Јован Курбалија (Diplo Foundation, 2016)
 • „SEO-101 – Learn the basic of Search Engine Optimization“, Loren Baker and others (Search Engine Journal, 2017)
 • „Компјутерски речник“, Михаило Шолајић (Компјутер библиотека, 2015)
 • „Нови медији и друштвене мреже: појмовник“, Станко Црнобрња (Факултет за медије и комуникације, 2014)
 • „Дигитални маркетинг: појмовник“, Наташа Крстић (Факултет за медије и комуникације, 2015)
 • „Електронско пословање“, Божидар Раденковић и други (Факултет организационих наука, 2015)
 • „Интернет интелигентних уређаја“, Божидар Раденковић и други (Факултет организационих наука, 2017)
 • „Правопис српскога језика“, Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица (Матица српска, 2020)
 • „Речник српскога језика“, група аутора (Матица српска, 2018)
 • „Велики речник страних речи и израза“, Иван Клајн и Милан Шипка (Прометеј, 2012)
 • Часопис „Новоречје“ (Алма и Пројекат Растко, 2021)
 • „Савремени енглеско-српски речник“, Данко Шипка (Прометеј, 2013)
 • „еПословање за конкурентност вашег предузећа у дигиталном свету“, Синиша Беговић, 2015.
 • „Речник за дигитално доба“, др Добринка Кузмановић, (Ужички центар за права детета, 2019)
 • „Бура информација: зашто ’лајкујемо’?“, Винсент Хендрикс и Пале Хенсен (Центар за промоцију науке, 2017)