301 Moved permanently (301 Трајно померено)

„301 Трајно померено“ је подешавање на веб-серверу (в. Web server) које трајно и аутоматски преусмерава неки постојећи УРЛ (в. URL) на неки нови УРЛ. Тиме се и посетиоци веб-локације (в. Web location) и веб-претраживачи (в. Search engine) воде на нови УРЛ, уместо на онај који су првобитно тражили, што је веома битно за СЕО (в. SEO).

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *