3D (3D)

3D je trodimenzionalni prikaz nečega zasnovan na tri dimenzije – širini, visini i dubini. Kod 3D video projekcije na standardnom ekranu (koji je 2D), treća dimenzija (dubina) je samo subjektivni doživljaj gledaoca. Savremeni 3D ekrani televizora zahtevaju korišćenje aktivnih ili pasivnih 3D naočara. Za razliku od toga, 3D hologram je vidljiv sa svih strana, što znači da posmatrač može da hoda oko njega, što omogućava oblikovanje realistične slike projektovanog objekta, a za koju nije potrebno korišćenje 3D naočara.
(u. 2D)

Kategorije: Sadržaj

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.