5G (5G)

5G je oznaka za petu generaciju bežičnih komunikacija (v. Wireless communications) koja ima mnogostruko veću brzinu i količinu prenosa podataka u odnosu na prethodnu 4G, uz zanemarljivo kašnjenje signala. To pruža mogućnosti za nove telekomunikacione usluge u sklopu potpune digitalne transformacije (v. Digital transformation) ekonomije i društva, ali i mogućnost uvođenja potpune digitalne kontrole života i rada ukoliko se ne poštuju načela privatnosti (v. Privacy) i slobode pojedinca.

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.