Advertising (Оглашавање)

Оглашавање је објављивање плаћених огласних порука у било ком облику, на било који начин и преко било ког средства за преношење тих порука (в. Medium), а регулисано је Законом о оглашавању. Оно је део маркетинга (в. Marketing), тачније део промоције, као једног од седам елемената маркетиншког микса, иако се често и погрешно свеукупан маркетинг своди само на оглашавање.
(п. Online advertising)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.