AJAX – Asynchronous JavaScript and XML (Ајакс – Асинхрона Џава скрипта и XML)

AJAX је скуп техника за развој асинхроних веб-апликација (в. Web app). Помоћу Ајакса веб-апликације могу да шаљу и примају податке с веб-сервера (в. Web server) асинхроно (у позадини), без ометања приказа и понашања постојеће отворене веб-стране (в. Web page), чиме је омогућена динамичка промена садржаја без потребе за поновним учитавањем целе веб-стране.

Категорије: Софтвер

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *