API – Application programming interface (API – Interfejs za programiranje aplikacija)

API je skup rutina, protokola i alata za razvoj softverskih aplikacija (v. App), koji definiše kako softverske komponente različitih sistema treba međusobno da komuniciraju. Praktični primeri gde se različite vrste API-ja često koriste na veb-lokacijama (v. Web location) jesu prikazi mapa i ostalih sadržaja s drugih veb-lokacija ili integracija s različitim funkcionalnostima društvenih medija (v. Social media).

Kategorije: Softver

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.