ASCII – American standard for information interchange (Аски – Амерички стандард за размену информација)

Други назив: US-ASCII
ASCII је метод кодирања знакова за електронску комуникацију заснован на енглеском алфабету. Скуп од 128 ASCII знакова састоји се од малих и великих слова енглеског алфабета, бројева од 0 до 9 и посебних знакова, од којих су неки и невидљиви (служе само за контролне потребе).
(у. UTF-8) (у. Unicode) (у. YUSCII)

Категорије: Садржај