ASP – Active server pages (АСП – Активне серверске странице)

АСП је програмски језик (в. Programming language) за развој веб-локација (в. Web location), Мајкрософтов комерцијални производ, који је омогућио динамички генерисане веб-стране (в. Web page).
(у. PHP)

Категорије: Веб-сајтови, Софтвер