Aspect ratio (Размера приказа)

Размера приказа је однос ширине и висине дигиталних слика (в. Digital image), дигиталних видео-записа (в. Video) или екрана (в. Screen), као и ширине и висине пројекција путем видео-пројектора. У рачунарској технологији, у употреби су најчешће две размере приказа: 4:3 и 16:9. Новији стандард 16:9 је везан за ХД (в. HD) екране на дигиталним уређајима (в. Digital device).
КОРИСТАН САВЕТ: Накнадна промена размере приказа неког визуелног садржаја могућа је само опсецањем по ширини или висини, непропорционалним развлачењем по ширини или висини, као и остављањем црних (празних) површина по ширини и/или висини. Зато је размера приказа битан елемент за одлучивање пре започињања производње визуелних материјала.

Категорије: Уређаји