Authentication (Аутентикација, Потврда веродостојности)

У рачунарству, аутентикација (а не погрешно „аутентиФИкација“) је процес потврђивања идентитета корисника (в. User) пре приступања (в. Access) неком рачунарском систему, сервису или уређају. Обавља се на један од следећих начина:

(у. Authorization) (п. Log in)

Категорије: Безбедност

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *