B2C – Business to Consumer (Предузеће ка потрошачу)

B2C је модел пословања, трговине и трансакција између пословног субјекта и индивидуалног потрошача (нпр. компанијска малопродаја грађанима).
(у. B2B) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *