B2E – Business to Employees (Предузеће ка запосленима)

B2E је модел који се бави интерним активностима и понудама између пословног субјекта и запослених, преко интранета (в. Intranet) или интернета (нпр. онлајн-обука за запослене).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *