Backbone (Bekbon, Kičma, Okosnica)

U računarstvu, bekbon je ključni deo infrastrukture računarske mreže (v. Computer network) koji povezuje različite mreže, kao telekomunikacioni put za razmenu podataka između njih. To je skup kablova i uređaja velike brzine kroz koje protiče najveći deo internet saobraćaja u nekoj državi ili na većem geografskom području.
(p. IXP)

Kategorije: Mreže i pristup

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.