Bot (Bot)

Bot je skraćenica od „robot“ i može da se odnosi na softver (v. Software) ili na ljude:
1) U računarstvu, bot je program koji simulira ljudsku aktivnost na internetu i često ima i elemente veštačke inteligencije (v. AI). Koristi se za prikupljanje i/ili pružanje informacija, a može da bude, zavisno od namera svog autora, koristan ili zloćudan program. Najčešće vrste botova su: veb-pauci (v. Web spider), čet-botovi (v. Chatbot), bot za kupovinu (v. Shopbot), bot znanja (v. Knowbot), zombi (v. Zombie).
2) U internet komunikaciji, bot je pogrdan naziv za osobe koje neke političke ili poslovne interesne grupe organizuju i plaćaju. Botovi imaju zadatak da na društvenim medijima (v. Social media) i drugim veb-lokacijama (v. Web location) ostavljaju komentare, dele sadržaje i reaguju na objave drugih korisnika, isključivo u skladu s ciljem zbog koga su angažovani („robotski“, po naređenju), ne obazirući se na etiku (v. Netiquette), istinu i logiku. Ukoliko to isto rade a da nisu organizovani i plaćeni, radi se o korisnim idiotima (v. Useful idiot).

Kategorije: Komunikacija

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.