Branding (Брендирање)

Брендирање је процес стварања, бирања и спајања видљивих (назива и дизајна) и невидљивих (личности, гласа и поруке) елемената неког бренда (в. Brand). Тиме се, на пријемчив, разумљив и сажет начин, производи и/или услуге у свести потрошача (в. Consumer) диференцирају од конкурентских.

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *