Buyer persona (Личност купца)

Други назив: Persona (Персона)
Личност купца је замишљена типична особа која поседује личне карактеристике битне за циљну групу купаца (в. Customer) неког производа или услуге. Настала је сагледавањем стварних особина постојећих купаца, као одговор на питање шта би потенцијални купци могли да желе, како размишљају и како се понашају док одмеравају којој компанији или бренду (в. Brand) ће да укажу своје поверење. То је профил савршеног купца, који компанији помаже да своје маркетиншке напоре осмисли, прилагоди и усмери ка групи или групама становништва код којих је највећа могућност њеног пословног успеха на тржишту.
(п. Consumer) (п. Client) (п. User)