Buyer persona (Ličnost kupca)

Drugi naziv: Persona (Persona)
Ličnost kupca je zamišljena tipična osoba koja poseduje lične karakteristike bitne za ciljnu grupu kupaca (v. Customer) nekog proizvoda ili usluge. Nastala je sagledavanjem stvarnih osobina postojećih kupaca, kao odgovor na pitanje šta bi potencijalni kupci mogli da žele, kako razmišljaju i kako se ponašaju dok odmeravaju kojoj kompaniji ili brendu (v. Brand) će da ukažu svoje poverenje. To je profil savršenog kupca, koji kompaniji pomaže da svoje marketinške napore osmisli, prilagodi i usmeri ka grupi ili grupama stanovništva kod kojih je najveća mogućnost njenog poslovnog uspeha na tržištu.
(p. Consumer) (p. Client) (p. User)