Byte (Бајт)

Бајт је најмања адресибилна јединица података у рачунарском систему и представља једно слово, број или знак. Он се састоји од 8 битова (в. Bit), користи се као јединица мере за величину рачунарских датотека и обележава се великим словом „B“. Пошто је бајт сувише мала јединица, са свега 28, то јест 256 могућих различитих записа, у пракси се обично користе килобајт (KB), мегабајт (в. MB), гигабајт (в. GB) и терабајт (в. TB). Али ове префиксе не треба мешати са уобичајеним вредностима у другим областима које су у децималном систему, јер је 1 KB = 1024 B, а 1 MB = 1024 KB = 1.048.576 B.
(п. Kilo)