C2B – Consumer to Business (Потрошач ка предузећу)

C2B је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између физичког лица и пословног субјекта (нпр. блогер продаје компанији огласни простор на свом блогу).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)