C2B2C – Consumer to Business to Consumer (Потрошач ка предузећу ка потрошачу)

C2B2C је модел пословања, трговине и трансакција у коме је пословни субјекат посредник између два физичка лица (нпр. између продавца и купца некретнине посредује агенција за некретнине).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)