C2C – Consumer to Consumer (Потрошач ка потрошачу)

C2C је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између два физичка лица (нпр. продаја половне робе на огласним сајтовима).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2B2C) (у. C2G) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)