C2G – Citizen to Government (Грађанин ка управи)

C2G је модел пословања, трговине и трансакција који се одвија између физичког лица и државног органа или институције (нпр. уметник прода своју слику државном органу).
(у. B2B) (у. B2C) (у. B2E) (у. B2G) (у. B2B2C) (у. C2B) (у. C2C) (у. C2B2C) (у. G2B) (у. G2C) (у. G2G) (у. D2C)