Case-sensitive (Razlikovanje malih i velikih slova)

Case-sensitive je karakteristika nekog računarskog sistema, programa ili operacije zbog koje je bitno da li su podaci uneti malim (v. Lowercase) ili velikim slovima (v. Uppercase). To može biti bitno za kucanje korisničkog imena (v. Username), lozinke (v. Password), naziva datoteka (v. File) i dr. To nije bitno kod kucanja naziva domena (v. Domain name) i adresa e-pošte (v. E-mail address).

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.