CDN – Content delivery network (Мрежа за испоруку садржаја)

CDN је систем дистрибуције на интернету који убрзава испоруку веб-страна (в. Web page), аудио, видео и другог веб-садржаја (в. Web content) корисницима широм света. То се одвија тако што реплицира датотеке (в. File) са веб-садржајем на кеш-сервере (в. Cache), који су географски разбацани широм планете. На тај начин се садржај испоручује корисницима уз већу брзину, доступност и поузданост, тако што CDN усмерава кориснике на локацијски њима најближи кеш-сервер.

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.