CDN – Content delivery network (Mreža za isporuku sadržaja)

CDN je sistem distribucije na internetu koji ubrzava isporuku veb-strana (v. Web page), audio, video i drugog veb-sadržaja (v. Web content) korisnicima širom sveta. To se odvija tako što replicira datoteke (v. File) sa veb-sadržajem na keš-servere (v. Cache), koji su geografski razbacani širom planete. Na taj način se sadržaj isporučuje korisnicima uz veću brzinu, dostupnost i pouzdanost, tako što CDN usmerava korisnike na lokacijski njima najbliži keš-server.

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.