Character set (Скуп знакова)

Скуп знакова чини системска збирка оних знакова (в. Character) који служе за приказ текста на екрану (в. Screen) или за штампање, у оквиру неког стандарда знакова као што су Аски (в. ASCII) и Јуникод (в. Unicode).

Категорије: Садржај

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *