Chat room (Причаоница, Чет-рум)

Чет-рум је засебна веб-локација (в. Web location), део неке веб-локације или део неког интернет сервиса (в. Internet service), који пружа место за комуникацију у реалном времену онлајн-заједницама (в. Online community) корисника који имају заједнички интерес и теме.

Категорије: Онлајн-заједнице

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *