Code (Кôд)

1) У програмирању, кôд је запис написан у неком програмском језику, оно што програмери производе током развоја неког рачунарског програма (в. Computer program).
2) У криптографији, кôд је замена једне речи или фразе другом речју, бројем или симболом, а ради прикривања значења (шифровања) оригиналне речи или фразе.

Категорије: Софтвер

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *