Color depth (Дубина боје)

Други назив: Bit depth (Дубина бита)
Дубина боје је број битова (в. Bit) који се користе за представљање сваког пиксела (в. Pixel) на дигиталној слици (в. Digital image). При размишљању о избору дубине боје, треба разликовати да ли се ради о фотографији или видео-снимку, о подешавању камере или програма за обраду, о уређају на ком се гледа, о врсти датотеке, о употреби на интернету или за штампу. Свака од ових варијанти има своје препоручене вредности боје, како би финални резултат био што квалитетнији. Битно је знати и да људско око може да разликује око десет милиона боја. Већа дубина боје значи већи број битова који пружају могућност ширине палете нијанси и приказ већег броја сивих тонова или броја боја на дигиталној слици. У штампарству се најчешће користи модел боја Цмик (в. CMYK), састављен од четири процесне боје, као и други модели боја зависно од врсте штампања. За екрански приказ користи се модел боја РГБ (в. RGB), у коме се сваки пиксел у дигиталној слици ствара кроз комбинацију три главне боје: црвене, зелене и плаве. Свака основна боја назива се „канал боје“, а дубина боје за сваку од њих исказује се бројем „битова по каналу“ (bpc). Збир битова у сва три канала боја исказује се кроз број „битова по пикселу“ (bpp) и представља укупан број боја доступних сваком пикселу. Дигиталне слике се у пракси најчешће јављају у следећим дубинама боја:
• 1-bit = 2 боје – Monochrome (црно-бело)
• 8-bit = 256 боја – VGA
• 16-bit = 65.536 боја – High color
• 24-bit = 16.777.216 боја – True color
• 30/36/48-bit = више милијарди боја – Deep color

Категорије: Садржај

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.