Communication (Комуникација)

Комуникација је процес размене информација између људи и односи се на њихово међусобно разумевање, стварање значења, развој односа и начин како се поруке примају и тумаче. Комуникација се одвија говором, писањем, знаковним језиком, говором тела… уживо или преко средстава за комуникацију на даљину (в. Communications).
(п. Internet communication) (п. Digital communication) (п. Marketing) (п. PR)

Категорије: Комуникација

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *