Computer program (Računarski program)

Drugi naziv: Program (Program)
Računarski program je skup uputstava, napisanih u nekom programskom jeziku (v. Programming language), sastavljenih zajedno kako bi računar (v. Computer) obavio određen zadatak, samostalno ili uz učešće korisnika (v. User). Zbirka računarskih programa i pratećih, povezanih podataka, naziva se softver (v. Software). Pojedinačni računarski program namenjen za potrebe korisnika naziva se aplikacija (v. App).

Kategorije: Softver

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.