Conversion rate (Стопа конверзије)

Стопа конверзије је проценат посетилаца веб-локације (в. Web location) који је предузео жељену активност, у складу с циљевима конверзије (в. Conversion), у односу на укупан број посетилаца веб-локације.
(п. CRO)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *