Copyright (Ауторско право)

Ауторско право је правна заштита ауторских дела коју уживају њихови ствараоци – аутори књижевних, научних, стручних и уметничких дела, и означава се симболом „©“. Ауторско дело је оригинална духовна творевина аутора, изражена у одређеној форми, без обзира на његову уметничку, научну или другу вредност, намену, величину, садржај и начин испољавања. Ауторска и сродна права део су ширег концепта заштите интелектуалне својине (в. Intellectual property). Ауторска права се односе на ауторска дела, у која спадају: писана дела, говорна дела, драмска дела, музичка дела, филмска дела, дела ликовне уметности, дела архитектуре, примењене уметности и индустријског обликовања, картографска дела, планови, скице, макете и фотографије, позоришна режија. Сродна права су блиско повезана са ауторским правом и односе се на: права интерпретатора, права произвођача фонограма, права филмског продуцента (произвођача видеограма), права произвођача емисије, права произвођача базе података, права издавача. Аутор ужива морална и имовинска права од тренутка настанка ауторског дела, а за стицање и одржавање ауторско-правне заштите нису потребне никакве формалности или плаћање такси. Ипак, аутор може да обави регистрацију ауторских дела и предмета сродних права код Завода за интелектуалну својину, ради лакшег доказивања и разликовања дела. Имовинска права аутора трају за живота аутора и 70 година после његове смрти и обухватају:
• право на умножавање, стављања примерака дела у промет и давање примерака дела у закуп;
• право извођења, представљања и преношења извођења или представљања;
• право емитовања и реемитовања;
• право на јавно саопштавање, укључујући интерактивно чињење дела доступним јавности;
• право на прилагођавање, аранжирање и другу измену дела;
• право јавног саопштавања дела које се емитује и право јавног саопштавања дела с носача звука или слике.
Морална права аутора трају и по престанку трајања имовинских права аутора, и обухватају право:
• да му се призна ауторство на његовом делу;
• да име аутора буде назначено на сваком примерку дела;
• да објави своје дело, односно да одреди начин на који ће се дело објавити;
• на заштиту интегритета дела;
• да се супротстави искоришћавању свог дела на начин који угрожава или може да угрози његову част или углед.
(п. Creative Commons) (п. License) (п. DRM)

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *