Copywriting („Рекламописање“, Копирајтинг)

Копирајтинг је умеће писања креативних концепата и краћих форми садржаја (в. Content) за промотивне и продајне намене, у области маркетинга (в. Marketing) и односа с јавношћу (в. PR). То је ужи појам од писања садржаја (в. Content writing).
(п. Copywriter) (п. SEO copywriting)

Категорије: Садржај

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *