CPE – Cost per engagement (Цена по ангажовању)

CPE је модел плаћања у онлајн-оглашавању (в. Online advertising), методом лицитирања, по ком оглашавач плаћа само кад корисници имају неку врсту интеракције са огласом, то јест када она укључује неко ангажовање (в. Engagement).

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *