CSS – Cascading style sheets (Каскадни листови стилова)

CSS је језик за форматирање садржаја и дизајн веб-стране (в. Web page), тако што омогућава управљање изгледом и позицијом елемената на веб-страни.

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.