Cybercrime (Сајбер криминал)

Сајбер криминал је облик претњи (в. Cyberthreat) у виду противзаконитих активности појединаца или група у којима су рачунари и информациони системи укључени или као примарни алат или као примарна мета. Сајбер криминал обухвата и традиционална кривична дела (превара, кривотворење, крађа идентитета, подстицање мржње и дискриминације…) почињена у сајбер простору (в. Cyberspace), као и посебна кривична дела против безбедности рачунарских података:
• Оштећење рачунарских података и програма;
• Рачунарска саботажа;
• Прављење и уношење рачунарских вируса;
• Рачунарска превара;
• Неовлашћени приступ заштићеном рачунару, рачунарској мрежи и електронској обради података;
• Спречавање и ограничавање приступа јавној рачунарској мрежи;
• Неовлашћено коришћење рачунара или рачунарске мреже;
• Прављење, набављање и давање другом средстава за извршење кривичних дела против безбедности рачунарских података.
Обухвата и кривична дела против безбедности деце, повреде ауторских права и незаконитог прикупљања личних података, почињена путем рачунара и интернета:
• Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дела против полне слободе према малолетном лицу;
• Приказивање, прибављање, поседовање и продаја порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за порнографију;
• Неовлашћено искоришћавање ауторског дела (нелегално умножавање, објављивање или продаја рачунарских програма или збирка података);
• Неовлашћено уклањање или мењање електронске информације о ауторском и сродним правима;
• Неовлашћено прикупљање, преузимање или употреба личних података;
• Повреда тајности е-поште или другог средства за телекомуникацију.