Cyberspace (Сајбер простор)

Други назив: Кибер простор
Сајбер простор је сложено виртуелно окружење успостављено на интернету, кроз интеракцију људи путем онлајн-дигиталних канала (в. Digital channel), нема свој физички облик, већ постоји само у оквирима информационо-комуникационих технологија (в. ICT).

Категорије: Мреже и приступ

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *