Cybersquatting (Сајберсквотинг, Сајбер нелегално насељавање)

Сајберсквотинг је нелегална активност покушаја профитирања регистровањем назива домена (в. Domain name) везаним за познате брендове (в. Brand) и који садрже заштићене знакове (в. Trademark). Циљ је да се оствари зарада каснијим препродавањем компанијама које су власници права интелектуалне својине (в. Intellectual property) и заинтересоване су за поседовање тих назива домена за своје потребе. Тиме сајберсквотери улазе у делатност чији би најјаснији домаћи опис био „тапкароши домена“, јер је процес сличан препродаји тражених карата за велике утакмице или концерте. Светска организација за интелектуалну својину (в. WIPO) препознаје намерну и недозвољену злоупотребу назива домена у следећем:
• регистрација назива домена који је идентичан или сличан заштићеном знаку у мери да може да створи забуну;
• регистрант нема право или легитиман интерес да користи спорни назив домена;
• регистровани назив домена користи се противно начелу савесности, поштења и добрих пословних обичаја.
(у. Domainer)

Категорије: Сајбер криминал

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *