Digital business strategy (Digitalna poslovna strategija)

Digitalna poslovna strategija definiše kako kompanija treba da koristi digitalne tehnologije (v. Digital technology) i platforme za postizanje svojih poslovnih ciljeva. Ona daje presek postojeće poslovne strategije, pruža uvid u osobe koje komuniciraju s kompanijom i sisteme kroz koje to rade, a potom prevodi te uvide u projektne zahteve. Usmerena je na to kako da digitalne tehnologije bolje služe određenoj grupi ljudi (kupcima, zaposlenima, partnerima, dobavljačima…) ili potrebama pojedinačnih sektora kompanije (prodaja, marketing, ljudski resursi, finansije…).
(p. Digital business)

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.