Digital camera (Digitalna kamera, Digitalni foto-aparat)

Digitalni foto-aparat je digitalni uređaj (v. Digital device) za fotografisanje koji koristi digitalne optičke komponente za registrovanje intenziteta i boje svetlosti i pretvara ih u podatke u obliku piksela (v. Pixel). Digitalne slike (v. Digital image) koje tako nastaju su bitmape (v. Bitmap graphics) u sirovom formatu (v. Raw). Mnogi digitalni foto-aparati mogu da snimaju i video-zapise, isto kao i digitalne video-kamere (v. Digital video camera).
(p. Camera resolution) (p. Megapixel) (p. HD)

Kategorije: Uređaji

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.