Digital communications (Дигиталне комуникације)

Други назив: Data transmission (Пренос података)
Дигиталне комуникације су системи, уређаји и канали за дигитални пренос података, од једног или више предајника до једног или више пријемника. Преносни путеви се остварују кроз жичане комуникације (в. Wired communications) или бежичне комуникације (в. Wireless communications).
(у. Digital communication) (у. Internet communications) (п. Communications)

Категорије: Уређаји

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *