Digital device (Дигитални уређај)

Дигитални уређај је сваки електронски уређај који ради на принципима дигиталне електронике (в. Digital electronics) и може да чува, обрађује и размењује дигиталне податке (в. Data). У дигиталне уређаје спадају: рачунари (в. Computer), мобилни уређаји (в. Mobile device), паметни уређаји (в. Smart device), интелигентни уређаји (в. Intelligent device), носива технологија (в. Wearable technology) и др.

Категорије: Уређаји

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *