Digital-first (Најпре дигитално)

Digital-first је начин размишљања о новим пословним подухватима тако да се у развој новог пословног подухвата одмах имплементирају сви захтеви дигиталног пословања (в. Digital business). То је предуслов за mobile-first приступ (в. Mobile-first).

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *