Digital forensics (Digitalna forenzika)

Digitalna forenzika je proces čuvanja, identifikacije, izdvajanja i dokumentovanja dokaza u obliku digitalnih podataka (v. Data) koji mogu da se koriste pred sudom. To je nauka o pronalaženju i analiziranju dokaza iz digitalnih uređaja (v. Digital device) i sistema, poput računara (v. Computer), mobilnog telefona, servera (v. Server) ili računarske mreže (v. Computer network).
(p. Digital footprints)

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.