Digital natives (Дигитални урођеници)

Дигитални урођеници су особе из генерација рођених након појаве дигиталне технологије (в. Digital technology) и интернета, те се зато, најчешће, у дигиталном свету веома лако сналазе, за разлику од старијих генерација које су дигитални дошљаци (в. Digital immigrants).
(п. Digital literacy) (п. Digital competence)

Повратне информације

Шта мислите о дефиницији овог појма? Неопходна поља су означена *