Domain name (Naziv domena)

Naziv domena je alfanumerička oznaka koju registrant (v. Registrant) registruje za svoje potrebe kod registratora (v. Registrar), čime stvara tehničku mogućnost za buduću vidljivost internet domena (v. Internet domain) pod tim nazivom. Tom prilikom se naziv domena upisuje u Centralni registar (v. Central registry), kojim upravlja Registar internet domena (v. Registry). Naziv domena postaje aktivan kada se upišu podaci o DNS serverima (v. DNS server) u zonsku datoteku (v. Zone file) Centralnog registra. Naziv domena sastoji se iz niza alfanumeričkih segmenata, razdvojenih tačkama, saglasno internet standardima. Ranije je naziv domena mogao da sadrži samo slova engleskog alfabeta (v. ASCII), brojeve (0–9) i znak crtica („-“), ali je s razvojem IDN standarda (v. IDN) uvedena mogućnost da nazivi domena budu i na drugim svetskim jezicima i pismima. Naziv domena ne sme da počinje niti da se završava crticom, niti da ima dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji, može da ima najmanje dva, a maksimalno 63 znaka. On je sastavni deo veb-adrese (v. Web address) i adrese e-pošte (v. E-mail address), i određuje identitet organizacije ili pojedinca na internetu (v. Internet identity).
(p. Domainer) (p. Cybersquatting) (p. Domain name parking)

Kategorije: Veb-sajtovi, Domeni, Hosting

POVRATNE INFORMACIJE

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.