DSL – Digital subscriber line (ДСЛ – Дигитална претплатничка линија)

ДСЛ је технологија коришћења комплетног фреквенцијског спектра телефонских бакарних парица за дигитални пренос података (в. Data).
(п. ADSL) (п. SDSL) (п. VDSL)

Категорије: Мреже и приступ