Duplicate content (Дуплирани садржај)

Дуплирани садржај се односи на садржајне блокове неке веб-стране (в. Web page), који се у потпуности подударају или су доста слични садржају друге веб-стране у оквиру исте веб-локације (в. Web location). Пошто више од једног УРЛ-а (в. URL) приказује исти садржај, веб-претраживачи (в. Search engine) не знају који УРЛ да прикажу у резултатима претраге, те због тога могу обе УРЛ адресе да рангирају ниже и дају предност другим веб-локацијама.